Thursday, March 3, 2011

PROGRAM PENAMBAHBAIKAN UTK PELAJAR LINUS SKUSM

SK ULU SUNGAI MERAH,
SIBU


PROGRAM LINUS 2011

“MARI BELAJAR BERSAMA”MARI BELAJAR BERSAMA
PENGENALAN
Program “Mari Belajar Bersama” adalah ekoran dari program CERDEK yang telah dilaksanakan pada tahun 2010.  Program “Mari Belajar Bersama” adalah salah satu program bagi membantu pelajar-pelajar LINUS untuk menguasai 3M (Membaca, Menulis dan Mengira).  Murid-murid yang terlibat di dalam program ini adalah murid-murid yang berada di dalam kelas tahun 2 Mawar sahaja kerana pelajar-pelajar Arus Perdana telah dimasukkan ke kelas 2 Melur.  Program ini juga akan dijalankan untuk pelajar-pelajar tahun 1 setelah mereka menduduki ujian Saringan 1

RASIONAL
Setelah ujian saringan 3 dijalankan, terdapat 34 orang pelajar tahun 2 yang masih belum melepasi ujian LITERASI dan 36 orang untuk NUMERASI.  Daripada semua pelajar LINUS ini hanya 6 orang yang masih LINUS Tegar untuk Literasi manakala 3 orang untuk Numerasi.  Walaubagaimanapun, tidak semua pelajar yang berada di dalam kelas 2 Mawar adalah pelajar yang lemah di dalam LIterasi dan Numerasi.  Pelajar-pelajar ini adalah digalakkan untuk membantu rakan-rakan yang masih lemah disamping memotivasikan diri mereka agar lebih berkeyakinan dengan cara memberi kepercayaan untuk membimbing rakan sebaya.
OBJEKTIF       
1.      Pelajar yang berkebolehan akan lebih mantap kemahiran literasi dan Numerasi mereka.
2.      Pelajar yang lemah boleh  melepasi 10 daripada 12 konstruk LITERASI dan semua 10 konstruk untuk NUMERASI.

PERLAKSANAAN:
1.      Pelajar pandai berpasangan dengan pelajar yang kurang pandai.
2.      Dilaksanakan dari jam 6.50 pagi hingga 7.10 pagi setiap hari persekolahan dari hari isnin hingga hari khamis
3.      Literasi akan dijalankan pada setiap hari Isnin dan Rabu manakala Numerasi adalah pada hari Selasa dan Khamis.
4.      Bahan disediakan di dalam kelas oleh guru-guru yang terlibat.
5.      Pemantauan dan bimbingan berkala dijalankan oleh guru-guru terlibat.
6.      Semua konstruk di dalam literasi dan numerasi dijalankan secara berperingkat.
7.      Pelajar-pelajar tahun 1 akan terlibat di dalam program ini setelah menduduki ujian saringan 1KONSTRUK LITERASI
KONSTRUK
KEMAHIRAN   MEMBACA
1
MENAMAKAN HURUF VOKAL DAN KONSONAN
2
MEMBUNYIKAN SUKUKAT TERBUKA
3
MEMBACA PERKATAAAN YANG MENGANDUNGI SUKUKATA TERBUKA
4
MEMBUNYIKAN SUKU KATA TERTUTUP
5
MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKUKATA TERTUTUP
6
MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKU KATA TERTUTU “NG”
7
MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG
8
MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI VOKAL BERGANDING
9
MEMBACA  PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG
10
MEMBACA PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN
11
MEMBACA  AYAT MUDAH
12
MEMBACA DAN MEMAHAMI  AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

KONSTRUK
KEMAHIRAN   MENULIS
1
KEUPAYAAN MENULIS HURUF VOKAL DAN HURUF KONSONAN
2
KEUPAYAAN MENULIS SUKU KATA TERBUKA
3
MENULIS PERKATAAAN YANG MENGANDUNGI SUKUKATA TERBUKA
4
MENULIS SUKU KATA TERTUTUP
5
MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKUKATA TERTUTUP
6
MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI SUKU KATA TERTUTUP  “NG”
7
MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIFTONG
8
MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI VOKAL BERGANDING
9
MENULIS PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DIGRAF DAN KONSONAN BERGABUNG
10
MENULIS PERKATAAN YANG BERIMBUHAN AWALAN DAN AKHIRAN
11
MENULIS AYAT MUDAH
12
MEMAHAMI DAN MENULIS AYAT BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN


KONSTRUK NUMERASI
KONSTRUK
KEMAHIRAN   LISAN DAN BERTULIS
1
Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
2
Keupayaan mebilang
3
Keupayaan memahami nlai nombor
4
Keupayaan membuat seriasi
5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
6
Keupayaan menyatakan waktu
7
Keupayaan mengendalikan operasi asas
8
keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
9
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu
10
Keupayaan menterjemahkan ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

PELAJAR TERLIBAT
BIL
RAKAN PEMBANTU
RAKAN DIBANTU
CATATAN
1
ABG MOHD AZRI
MOHD. SOFIQ

2
MOHD ISYRAQ
SEBASTIAN

3
MOHD. HIDAYAT
MOHD. MUSTAKIM

4
VERONICCA
SONIA TERINA

5
PRECILLA NOLA
MARRYIYNN

6
ANJALI LATAI
ELIZA NABAU

7
JATI
AWIESUE

8
ARTHUR
DOMINIC

9
MOHD. ROS
ALESENDRO

10
CEASER
VALEXSON MANGGUI

11
NUR ASHIKA
SITI NORJANAH

12
ROBINSON
VOLNER

13
TIMOTHY
STANLEY

14
NORAZMAN
WARREN

15
MOHD HAFIZIE
NOREZWAN

16
SHUKRI
MOHD. AZHAN

17
REBECCA
AFFNI

18
MOHD.NASIR
ADNINGURU-GURU YANG TERLIBAT
MATEMATIK              :           Puan Mary Awang
                                                Puan Murni Abdullah
                                                Puan Misong ak Ingan
BAHASA MALAYSIA :         Puan Asiah Binti Rahim
                                                Puan Marylyn
                                                Puan Khartini

CARTA GANT PERLAKSANAAN
LITERASI TAHUN 2
KONSTRUK
JAN
FEB
MARCH
APRIL
MAY
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
CATATAN
1
Ω

2
Ω
Ω
3
Ω
Ω
Ω4

Ω
Ω5

Ω
Ω
Ω


6Ω
Ω

7
Ω
Ω
8

Ω
Ω9


Ω
Ω


10Ω
Ω

11Ω
Ω

12Ω
Ω


NUMERASI TAHUN 2
KONSTRUK
JAN
FEB
MARCH
APRIL
MAY
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
CATATAN
1
Ω

2
Ω
Ω
3
Ω
Ω
Ω4

Ω
Ω5

Ω
Ω
Ω


6Ω
Ω

7
Ω
Ω
8

Ω
Ω9


Ω
Ω


10Ω
Ω

LITERASI TAHUN 1
KONSTRUK
JAN
FEB
MARCH
APRIL
MAY
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
CATATAN
1


Ω
Ω


2


Ω
Ω


3


Ω
Ω


4


Ω
Ω
Ω

5


Ω
Ω
Ω

6Ω
Ω
Ω
7
Ω
Ω
Ω8

Ω
Ω9


Ω
Ω


10Ω
Ω

11Ω
Ω

12Ω
Ω


NUMERASI TAHUN 1
KONSTRUK
JAN
FEB
MARCH
APRIL
MAY
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
CATATAN
1


Ω2


Ω
Ω


3


Ω
Ω
Ω

4


Ω
Ω
Ω

5


Ω
Ω
Ω

6Ω
Ω
Ω
7
Ω
Ω
Ω8

Ω
Ω
Ω


9


Ω
Ω
Ω

10Ω
Ω
Disediakan oleh:                                                                                                               

…………………………….....
(ASIAH BINTI  RAHIM)                                                                                                       
Penyelaras  LINUS SKUSM/2011                                                                                                   

No comments:

Post a Comment